Contact/Inschrijven/Regels

7 september 2019 – Oefenmarathon Zuidlaarderveen

De marathon wordt gehouden op het terrein van de fam. Hut aan de Dorpsstraat 9 te Zuidlaarderveen. Voor meer informatie kunt u mailen naar – demennerij@gmail.com – of bellen met Hanneke Hut: 06-30083794

Als U zich wilt aanmelden voor het evenement kunt u via onderstaande link het inschrijfformulier invullen, opslaan op uw computer en dan als bijlage in een email toevoegen en mailen aan: demennerij@gmail.com

Ook kunt u zich online inschrijven via de KNHS. U krijgt vervolgens nog een email van ons om de juiste gegevens te vragen. Via de KNHS krijgen wij niet alle gegevens die nodig zijn om ons evenement te organiseren.

Op vrijdag  7 september 2018 is er parcourslopen. Van 15.00 – 19.30 uur kunt u het parcours verkennen. Om 19.30 is er een mogelijkheid om uw vragen te stellen.

Vanwege de nieuwe privacy wet zijn wij verplicht u toestemming te vragen voor het publiceren van start- en uitslaglijsten, foto’s en video’s op onze website en onze facebookpagina. U moet hiervoor uw handtekening zetten onder de toestemmingsverklaring.

Het inschrijfformulier, de spreekstalmeesterlijst, de vrijwaringsclausule en de toestemmingsverklaring willen we ook graag ingevuld terugzien. U kunt ze op vrijdag 6 september of zaterdag 7 september inleveren, of ter plekke nog invullen.

De formulieren kunt u ook uitprinten en invullen en dan per post aan ons toesturen.              Adres: De Mennerij, Dorpsstraat 9, 9474 PA Zuidlaarderveen.

2019_Inschrijfformulier Mennerij Zuidlaarderveen

Spreekstalmeesterlijst

2019_Vrijwaringsclausule

Mennerij_Toestemmingsverklaring

Enkele bepalingen – oefenmarathon Zuidlaarderveen

 • Deelname is voor eigen risico. Commissieleden, jury noch dienstdoende personen dragen enige verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, dieren of materiaal.
 • Mocht u een startkaart hebben dan rijdt u bij ons als wedstrijdmenner, ongeacht of u bij het desbetreffende paard of pony wel of geen startkaart heeft. Heeft u geen startkaart maar heeft u meer dan 4 oefenmarathons gereden, rijdt u bij ons als wedstrijdmenner. Dit om de recreatiemenner die minder ervaring heeft ook een kans te geven om te winnen.
 • Per 2016 worden op onze oefenmarathon de dressuurproeven van het samengesteld mennen verreden. Door de wedstrijdmenners wordt de dressuurproef gereden die de wedstrijdmenner ook op de officiële SWM (samengestelde) wedstrijd rijdt in zijn of haar klasse. De recreatiemenner rijdt de klasse BB dressuurproef van het samengesteld mennen. Deze proeven kunt vinden op het tabblad [Proeven, Hindernissen en Vaardigheid] of op de KNHS-site.
 • Tijdens de dressuurproef is het verplicht om in tenue te rijden, zowel menner als groom.
 • Let op: de dressuurbaan is 30 x 60 m!
 • Inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt € 15,00. Betalen op de wedstrijddag zelf of op de dag van het parcourslopen. Bij het niet verschijnen op de wedstrijd zelf blijft u het inschrijfgeld verschuldigd aan de vereniging.
 • U dient € 5,00 statiegeld voor uw wagennummer te betalen. Na inlevering aan het einde van de wedstrijd ontvangt u dit terug op het secretariaat.
 • Uw paarden/pony’s dienen te zijn ingeënt tegen influenza. Bij inschrijving moet u uw vaccinatieboekje kunnen tonen.
 • Om het geheel vlot te laten verlopen dient u minimaal één uur voor de start aanwezig te zijn en de aanwijzingen van de ringmeester te volgen. Er kan een deelnemer zijn uitgevallen zodat eerder moet worden gestart.
 • De organisatie houdt zich het recht voor om waar nodig zonder voorafgaande aankondiging beslissingen te nemen die de gang van zaken ten goede komen dan wel om wijzigingen in het programma aan te brengen.
 • Zowel op het parcours als in de onmiddellijke omgeving daarvan dienen de door de organisatie gegeven aanwijzingen strikt te worden opgevolgd.
 • De medewerkers van de organisatie zijn te herkennen aan de veiligheidshesjes.
 • Maximaal 2 deelnemers mogen met dezelfde paard/pony deelnemen aan de wedstrijd.
 • Aanspanningen dienen te zijn voorzien van een rem op het voertuig. Is dit niet het geval dan dient het tuig te zijn voorzien van een broek.
 • U dient WA verzekerd te zijn.
 • Voor aanvang van de wedstrijd dient elke deelnemer zijn/haar startnummer af te halen bij het secretariaat. Deze dient bevestigd te worden aan beide zijden van de menwagen.
 • Elke deelnemer wordt geacht op de openbare weg zich aan de daar geldende verkeersregels te houden.  Let dus goed op.
 • In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 • De vijvers rond het wedstrijdterrein zijn meer dan 1 meter diep. Let goed op uw kinderen!
 • Honden aan de lijn.
 • Gebruik van helm en bodyprotector in de marathon en vaardigheid is verplicht.
 • De EHBO zal de hele dag aanwezig zijn.
 • Hoefsmederij T. Veltman en dienstdoende dierenarts zijn de gehele dag oproepbaar via het secretariaat.