Privacywet

Ook Stichting De Mennerij heeft te maken met de privacywet die 25 juni 2018 in werking is gegaan.

We hebben een privacyverklaring opgesteld. Als u op de onderstaande link klikt kunt u deze lezen.

Mennerij_Privacyverklaring_27-05-2018

Alle deelnemers zullen een toestemmingsverklaring ondertekenen, waarin ze ons toestemming geven om hun gegevens te verwerken. Ook kunnen ze aanvinken of wij foto’s en/of video’s van hun mogen plaatsen op onze website en/of op onze Facebookpagina. Als u op onderstaande link klikt kunt u deze lezen.

Mennerij_Toestemmingsverklaring_03-06-2018

Alle vrijwilligers zullen een geheimhoudings- en toestemmingsverklaring ondertekenen, waarin ze beloven niets met de gegevens doen die hun is toevertrouwd tijdens de marathon. Tegelijkertijd geven zij ook toestemming om hun gegevens te gebruiken en kunnen ze aanvinken of wij foto’s en/of video’s van hun mogen plaatsen op onze website en/of Facebookpagina. Als u op onderstaande link klikt kunt u deze lezen.

Mennerij_Geheimhoudings-en Toestemmingsverklaring_10-08-2018

Ook hebben wij onze website beveiligd, wat ook een eis is van de privacywet.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van één van deze verklaringen, horen we dit graag. U kunt ons dan mailen en dan zullen wij contact met u opnemen. Ons emailadres: demennerij@gmail.com